Výstava v Letohrádku Hvězda

V rámci výstavního projektu Z rodinného alba: Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování  byl vystaven i architektonický objekt Zbyňka Baladrána, grafičky Marcely Vorlíčkové a indoevropeisty Jana Bičovského, který poukazuje na příbuznost češtiny a slovenštiny s dalšími jazyky v rámci indoevropské jazykové rodiny. Součástí výstavy jsou i akustické instalace, založené na vývoji slova “bratr” v různých indoevropských jazycích, které vznikly ve spolupráci s Fonetickým ústavem FF UK a na nichž se podílely Zuzana Oceláková a Natalia Nudga.

Instalace bude k vidění na Evropský den jazyků 26.9. v Kampusu Hybernská.

Více informací o výstavě naleznete zde