„Jazyková diverzita se rapidně zmenšuje a zaniká stejně jako rozmanitost živočišných a rostlinných druhů“

Na stránkách Filozofické fakulty byl publikován rozhovor s jednou ze zakladatelek Library of Languages, dr. Evou Lehečkovou. Rozhovor se dotýká potřeby věnovat se vymírajícím a ohroženým jazykům, také ale obecnému směřování a aktuálním projektům Library of Languages, jakými jsou lingvistické únikové hry, pedagogické workshopy a Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská.

Celý rozhovor naleznete zde.