Rada Library of Languages

Ideový tým

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.


Ústav srovnávací jazykovědy FF UK
Oblíbené jazyky: praindoevropština
jan.bicovsky@ff.cuni.cz
Mgr. Martin Hanker  


Ústav asijských studií FF UK (doktorand)
Oblíbené jazyky: tibetština
martin.hanker@ff.cuni.cz
Mgr. Jiří Januška, Ph.D.  


Katedra středoevropských studií FF UK
Oblíbené jazyky: maďarština, polština, horní lužická srbština
jiri.januska@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.  


Katedra Blízkého východu FF UK
Oblíbené jazyky: hebrejština
pavel.sladek@ff.cuni.cz

Produkčně-výzkumný tým

Mgr. Jakub Jehlička, Ph.D.


Ústav obecné lingvistiky
jakub.jehlicka@ff.cuni.cz 
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.  


Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Spiritus agens
eva.leheckova@ff.cuni.cz
Bc. Veronika Pleskotová  


Oblíbené jazyky: novořečtina
veronika.pleskotova@ff.cuni.cz
Mgr. Adéla Provazníková


oblíbené jazyky: arabština
Katedra Blízkého východu
adela.provaznikova@ff.cuni.cz
Mgr. Jonáš Vlasák  


Ústav asijských studií FF UK (doktorand)
Oblíbené jazyky: mongolština, jakutština, mandžuština
jonas.vlasak@ff.cuni.cz
Mgr. Martina Vokáčová  


Ústav germánských studií FF UK
Oblíbené jazyky: nizozemština, afrikánština
martina.vokacova@ff.cuni.cz