Tomáš Gráf: Příliš mnoho metod I

V pondělí 26. 2. 2018 proběhne v rámci LoL přednáška PhDr. Tomáše Gráfa, Ph.D., didaktika a lingvisty působícího na Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK, který je zároveň autorem mnoha jazykových učebnic.

Anotace přednášky: Toto malé zamyšlení představí historii vyučování cizích jazyků z perspektivy několika klíčových principů, které se ve výuce opakovaně objevují. Klade si za cíl zprostředkovat pojmovou a principiální základnu pro pochopení současného stavu oboru. Za tímto účelem představí několik tzv. metod vyučování cizím jazykům a ukáže, které principy je utvářejí a které z nich poznamenávají další vývoj oboru. Rozprava bude v češtině, jakkoliv jsou prezentovaná fakta primárně výsledkem bádání v oboru vyučování angličtiny jako cizího jazyka.