Co je Library of Languages / Knihovna řečí?

Popularizační a vzdělávací platforma Library of Languages / Knihovna řečí (LoL) si klade za cíl rozšiřovat povědomí o takzvaných malých jazycích, podporovat jejich oborové i neoborové studium na Univerzitě Karlově a rozvíjet jeho kvalitu a dále stimulovat profesní uplatnění studentů a absolventů s jedinečnými jazykovými kompetencemi.

Název platformy vychází z unikátního postavení a společenské role FF UK coby instituce, na níž se oborově či neoborově vyučuje více než 70 živých a mrtvých jazyků celého světa. Podpora studia a výuky těchto jazyků v České republice je jedním z prvořadých společenských úkolů FF UK.

Fyzicky i konceptuálně je tato platforma spojena s Kampusem Hybernská coby sídlem popularizačně-vzdělávacího prostoru Univerzity Karlovy a Magistrátu hlavního města Prahy.
Koho chceme oslovit?
Studenti FF UK a vůbec UK
Velká část jazyků je na FF UK vyučována také formou neoborových kurzů pro zájemce z řad studentů jiných oborů. Naším cílem je rozšířit mezi studenty povědomí o tom, že mají během svého studia jedinečnou možnost získat touto cestou znalost některého z více než sedmi desítek jazyků celého světa. Bližší informace o jazykových kurzech vyučovaných na FF UK naleznou zájemci v sekci Jazyková výuka na FF UK
Vyučující tzv. malých jazyků na FF UK
Na základě vlastních zkušeností jsme přesvědčeni, že nejlepší propagací nějakého jazyka mezi studenty je vysoká kvalita jeho výuky. Naším cílem je podporovat vyučující tzv. malých jazyků na FF UK jednak společnou propagací jejich jazyků a výuky, jednak sdílením dobré praxe a inovací v didaktice cizích jazyků.
Veřejnost
Zároveň chceme ve prospěch FF UK navázat produktivní spolupráci s jejími absolventy a s odbornou veřejností a externími subjekty. Od roku 2019 spolupracujeme s českým zastoupením Evropské komise a českou sítí kulturních center EUNIC na realizaci akcí pro školy a veřejnost u příležitosti Evropského dne jazyků. V roce 2020 jsme rovněž přizvali některé bývalé studenty a absolventy FF UK ke spolupráci na sérii videí na YouTube Dobrý překlad není vidět!?