Library of Languages / Knihovna řečí

Popularizační a vzdělávací platforma Library of Languages / Knihovna řečí (LoL) si klade si za cíl zejména rozšiřovat povědomí o tzv. malých jazycích, podporovat jejich oborové i neoborové studium na UK a rozvíjet jeho kvalitu.

Více informací