O nás

Co je Library of Languages / Knihovna řečí?

Popularizační a vzdělávací platforma Library of Languages / Knihovna řečí (LoL) si klade si za cíl rozšiřovat povědomí o takzvaných malých jazycích, podporovat jejich oborové i neoborové studium na Univerzitě Karlově a rozvíjet jeho kvalitu a dále stimulovat profesní uplatnění studentů a absolventů s jedinečnými jazykovými kompetencemi.

Název platformy vychází z unikátního postavení a společenské role FF UK coby instituce, na níž se oborově či neoborově vyučuje více než 70 živých a mrtvých jazyků celého světa. Podpora studia a výuky těchto jazyků v České republice je jedním z prvořadých společenských úkolů FF UK.

Fyzicky i konceptuálně je tato platforma spojena s Kampusem Hybernská coby sídlem projektu Univerzity 21. století. Svým zaměřením je tato platforma spojena s jedním z výzkumným center Humanities Research Center — s Institutem pro studium strategických regionů UK.

Koho chceme oslovit?

Studenti FF UK a vůbec UK

Velká část jazyků je na FF UK vyučována také formou neoborových kurzů pro zájemce z řad studentů jiných oborů. Naším cílem je rozšířit mezi studenty povědomí o tom, že mají během svého studia jedinečnou možnost získat touto cestou znalost některého z více než sedmi desítek jazyků celého světa.

Vyučující tzv. malých jazyků na FF UK

Na základě vlastních zkušeností jsme přesvědčeni, že nejlepší propagací nějakého jazyka mezi studenty je vysoká kvalita jeho výuky. Naším cílem je podporovat vyučující tzv. malých jazyků na FF UK školeními, sdílením dobré praxe a také finančně, aby mohli své kurzy připravit na co nejvyšší úrovni, třebas i navzdory tomu, že výuka cizího jazyka není jejich primární specializací. Informace o školeních atd. šíříme pomocí interního newsletteru, na který se zájemci mohou nechat zapsat (zasláním e-mailu na adresu jiri.januska@ff.cuni.cz).

Veřejnost

Propagaci tzv. malých jazyků mezi veřejností považujeme za jeden ze společenských úkolů FF UK a také za jeden ze způsobů, jak prezentovat studijní možnosti, které FF UK nabízí uchazečům o studium, ale také třeba zájemcům o celoživotní vzdělávání.

Zároveň chceme ve prospěch FF UK navázat produktivní spolupráci s jejími absolventy a s odbornou veřejností a externími subjekty (např. s Komorou soudních tlumočníků, Asociací cestovních kanceláří, Jednotou tlumočníků a překladatelů atd.).

pdf poster