Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská 2023

26. září 2023

V úterý 26. září proběhl v Kampusu Hybernská již šestý ročník jazykového festivalu pořádaného u příležitosti Evropského dne jazyků. Tématem letošního ročníku akce pořádané Library of Languages / Knihovnou řečí a Zastoupením Evropské komise v České byly jazyky střední Evropy.

Po předchozích ročnících, v rámci kterých se EDJ zaměřil na jazykovou diverzitu, ohrožené jazyky, utlačované jazyky, překlady a dopady pandemie na jazyky a jejich mluvčí, byl letos v popředí jazykový areál, který je na jednu stranu dobře známý, ale zároveň skrývá množství malých (regionálních či minoritních) jazyků, jež v obecném povědomí nejsou. Cílem letošního ročníku, s podtitulem „Cesta do středu Evropy“, bylo představit jazykovou diverzitu středoevropského areálu, a to prostřednictvím tradičně bohatého programu.

Podobně jako v minulých ročnících tvořily jádro programu různé podoby jazykových lekcí. V dopoledních programových blocích zaměřených především na školy bylo možné navštívit minilekce jazyků – letos jich bylo v nabídce 23, a to nejen středoevropských (včetně např. bavorštiny nebo kašubštiny), ale třeba také jakutštiny nebo severní sámštiny. Většinu minilekcí připravili lektoři z řad jazykových didaktiků FF UK.

Jiný formát krátkých lekcí představuje speak dating, což je krátká „seznamka“ s jazyky připravená Zastoupením Evropské komise v ČR. Dopolední speak dating pro školy představil především jazyky střední Evropy, zatímco odpolední speak dating pro veřejnost (již tradičně) zahrnul takřka všechny úřední jazyky EU a i některé další, např. romštinu nebo velštinu (celkem se návštěvníci mohli seznámit až s 28 jazyky). 

Především školám byla určena řada workshopů – např. o učení jazyků nebo o vývoji písma. I letos připravil tým z Ústavu translatologie FF UK pod vedením Kateřiny Ešnerové atraktivní workshopy o tlumočení a titulkování.

V rámci EDJ byla přístupná též úniková hra Poslední mluvčí, připravená Library of Languages ve vzdělávacím centru Didaktikon. V této unikátní lingvistické únikovce se šestičlenné týmu dostanou do hlavy poslední mluvčí fiktivního jazyka a odhalují jeho strukturu a fungování.

Odpolední blok přednášek se nesl v duchu středoevropských témat: zazněly přednášky o výuce polštiny, o německých přejímkách v češtině nebo o kašubštině.

Po celý den byla ve sklepní galerii otevřena výstava s panely o středoevropských jazycích a jazykové diverzitě. Součástí výstavy byl i projekt „Tváře mrtvých jazyků“ – audiovizuální instalace, ve které si návštěvníci mohli poslechnout nahrávky zaniklých jazyků doplněné tváře jejich mluvčích vygenerované umělou inteligencí.

O literární program se i letos postarala redakce Revue Prostor. V rámci autorských čtení, performancí, besedy a přednášky zazněly např. kašubština, lužická srbština nebo polabština.
Novinkou na programu EDJ byl letos jazykový hospodský kvíz připravený Zastoupením Evropské komise ve spolupráci s firmou Hospodský kvíz. Vědomostní soutěže o ceny se zúčastnilo patnáct družstev, která si mohla ověřit své znalosti o jazycích a jazykovědě.

Na programu letošního ročníku se významnou měrou podílel Polský institut v Praze. Polština byla čestným hostem EDJ v návaznosti na 100leté výročí existence univerzitní polonistiky u nás, spojeném s pražskou filozofickou fakultou. Polský institut (ve spolupráci mj. s Německým historickým ústavem ve Varšavě a Židovským muzeem v Praze) zorganizoval v rámci EDJ např. workshop jidiš písní, minilekce kašubštiny nebo přednášku o těšínském nářečí. Součástí programu byla též výstava zaměřená na fenomén tzv. faux amis mezi češtinou a polštinou. V rámci slavnostního zakončení proběhl koncert česko-polské violoncellistky a zpěvačky Doroty Barové, známé z dua Tara Fuki.
Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská je zavedená akce, která se těší stabilně velkému zájmu škol i široké veřejnosti – celkově akci letos navštívilo přes 1500 lidí.
Foto: (c) Evropská komise / Ondřej Besperát