Jazyková diverzita

Platforma Library of Languages se svou činností snaží rozšiřovat povědomí o jazykové diverzitě. Různorodost jazyků skýtá rozmanité společenské a kulturní bohatství, každý jazyk zprostředkovává a uchovává rituály charakteristické pro dané společenství a jeho kulturu, podává nám svědectví o způsobech přemýšlení o světě. Jazyk je také zásadní pro samotné formulování myšlenek, a proto struktury různých jazyků poskytují svým mluvčím odlišné způsoby myšlení i vnímání světa okolo nás. To, jakým jazykem hovoříme, tak může ovlivnit například naše vnímání času, prostoru, ale třeba i barev,. Znalost určitého jazyka pak ovlivňuje i funkční strukturu mozku. Zkoumání jazykové diverzity a usilování o její zachování má tedy význam nejen z hlediska společenského,
v rámci něhož nám pomáhá lépe poznat různorodé kultury, ale také z hlediska biologického. 

Níže můžete nalézt odkazy na nejrůznější webové stránky a databáze, které mapují jazykovou diverzitu. 

Ethnologue: Languages of the World (https://www.ethnologue.com): Databáze živých jazyků celého světa přinášející rovněž základní informace o těchto jazycích.

World Atlas of Language Structures (WALS) (https://wals.info/): Databáze strukturních vlastností několika tisíců jazyků.

DOBES: Documentation of Endangered Languages (http://dobes.mpi.nl/): Portál výzkumného programu pro dokumentaci ohrožených jazyků.

Omniglot (https://www.omniglot.com): Online encyklopedie psacích systémů a jazyků.

Endangered languages (http://www.endangeredlanguages.com/): rozcestník výzkumů o ohrožených jazycích, včetně map a materiálů

Early Indo-European Online (https://lrc.la.utexas.edu/eieol)

UNESCO Atlas of the World´s Languages in Danger (http://www.unesco.org/languages-atlas/)