Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská 2022

30. září 2022

podrobnosti připravujeme

Library of Languages ve spolupráci s českým zastoupením Evropské komise zve na 5. ročník jazykového festivalu Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská, který se uskuteční 30. září 2022. Letošním zastřešujícím tématem jsou utlačované jazyky (v minulých ročnících se EDJ zaměřil na ohrožené jazyky, překlad či na dopady pandemii na jazyky a jejich mluvčí). Plánovaný program zahrnuje minikurzy širokého spektra jazyků (nejen těch vyučovaných na FF UK), workshopy, přednášky, únikovou hru nebo výstavu o utlačovaných jazycích. Součástí letošního programu je též unikátní formát bleskových lekcí různých jazyků „ speak-dating“ (dříve konaný samostatně v Lucerně). 

Záštitu nad akcí převzala Ing. Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy