EDJ 2018

26. září v roce 2018 se Filozofická fakulta UK skrze platformu Library od Languages poprvé zapojila do oslav Evropského dne jazyků. Festival představil různými způsoby desítky evropských i světových jazyků, které jsou vyučovány na Filozofické fakultě, zájemcům z řad studentů základních i středních škol a jejich učitelům, řadě uchazečů o studium jazyků na FF UK, ale i zájemcům o studium cizích jazyků obecně a milovníkům exotických zemí a kultur.

Zde můžete naleznout materiály, které byly součástí interaktivních výstav festivalu Evropského dne jazyků 2018: Postery. Pokud vás zajímá, co bylo možné v rámci EDJ navštívit, můžete si níže stáhnout program: