EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ V KAMPUSU HYBERNSKÁ 2021

Čtvrtek 30. září 2021, 16—21 hod.
Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1, budova A
Vstup zdarma (nutný doklad o očkování, neg. testu či prodělání nemoci covid-19)

— 3 přednáškové bloky
— výstava „Severské jazyky
— výstava „Posláni na sever
— venkovní úniková hra „Nouzový stav
projekt pro školy
doprovodný program online

Záštitu nad akcí převzala Ing. Mariana Čapková, uvolněná zastupitelka hl. m. Praha a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání hl. m. Praha.

Akce se koná ve spolupráci s projektem Univerzity Karlovy Hyb4City a Zastoupením Evropské komise v České republice.

Produkce: Eva Lehečková, eva.leheckova@ff.cuni.cz

hlavní program – přednáškové bloky

Hyb4City, Hybernská 4, Praha 1, budova A, 3. patro

Jarmila Valková (FF UK)
Eliška Doležalová (PedF UK)
Anna Sedláčková
16:00–16:50

Co činí výuku druhého jazyka (ne)úspěšnou?

Zamyslíme se nad tím, co činí výuku druhého jazyka úspěšnou a nad klíčovými principy komunikačního vyučování. Zkusíme si představit, jaké to je, být malým cizincem ve vlastní škole a snažit se adaptovat v novém jazykovém prostředí.

Spolu s kolegyněmi vám představíme kurz Vyučování češtiny jako druhého jazyka. V druhé části příspěvku shrneme nejčastější problémy, na které při výuce cizinců narážejí učitelé v praxi, ale ukážeme vám také příklady dobré praxe a závěry plynoucí z reflexe praxí, které v našem kurzu probíhají. Příspěvek bude zakončen kazuistikou žáka – nerodilého mluvčího češtiny.

Eva Maria Luef (FF UK)
16:00–16:50

Evolution of the social foundation of language: Chimpanzee greeting exchanges

Language is the social glue that holds societies together. It has been suggested that language evolved for the purpose of enabling individuals to engage in cooperative activities and to
maintain social relationships with one another.

Human conversations are organized according to sequential features or pair-wise exchanges, such as question-answer, request-acceptance/rejection and greeting-greeting. These paired exchanges constitute a fundamental principle of human discourse and belong to a universal structure for social interaction that all societies have in common. There are indications that this communicative pattern has its roots in our closest living relatives, the chimpanzees (Pan troglodytes).

Chimpanzee society shows a strict hierarchy, which is structured and maintained through
recognition signals, so-called ‘greeting exchanges’. They are produced upon encountering an individual after some time of separation and function as tokens of respect on the part of signalers.

The present paper investigates the ordered, pair-wise utterances of chimpanzee greeting
interactions in a group of free-living chimpanzees in Uganda. Results show that greetings are ordered and reciprocal communicative patterns, similar to human discourse. In addition, the degree of social bonding between chimpanzee communication partners plays a role. The findings can inform about the evolution of social complexity in human language.

Tlumočení na dálku


Kateřina Ešnerová (FF UK)
16:00–16:45

Jak se tlumočí na dálku?

Vlivem pandemie se skoro všechny aspekty našeho života přesunuly online – a platí to i pro tlumočení. Tlumočníci i účastníci vyměnili konferenční místnosti a elegantní outfity za obrazovky notebooků a domácí papuče. Přednáška vám přiblíží, jak tlumočení na dálku funguje a v čem se pro tlumočníky i posluchače liší od toho „normálního“. Odnesete si také několik tipů, jak se na online tlumočené akci chovat, aby byla pro všechny zúčastněné co nejpříjemnější.

Silvie Převrátilová (FF UK)
17:00–17:50

Jak se dělá učebnice?

V příspěvku nejprve představíme východiska vzniku nového učebního materiálu, a to aktuální situaci dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na českých školách, požadavky kladené na děti a vybrané dostupné materiály pro výuku cizinců.

Dále se podrobněji zaměříme na postup tvorby nové učebnice češtiny jako druhého jazyka pro děti s OMJ na 2. stupni základní školy. Její obsah vychází z reálných potřeb žáků ZŠ a kurikula pro češtinu jako druhý jazyk. Vedle tradiční „jazykové“ části zahrnuje také průřezový pohled do dalších vyučovaných předmětů. Inovací je zařazení sekce Český jazyk, která představuje látku 2. stupně tematicky a jazykově zakotvenou v každé lekci, zároveň však může tvořit samostatný soubor 10 lekcí pro vyučující českého jazyka na 2. stupni ZŠ s dětmi s OMJ. Účastníci budou mít příležitost komentovat představený materiál ve společné diskusi. Představení nové učebnice češtiny jako druhého jazyka.Anna Marklová (TU Dortmund)
17:00–17:50

Vidět jazykem: Eye-tracking v lingvistickém výzkumu

Eye-tracking je online-metoda sběru dat, která s přesností milisekund propočítává, kam se v daný čas díváme. V lingvistice ji můžeme použít například při výzkumu porozumění textu, ve kterém lidé čtou text na obrazovce monitoru, zatímco je mapováno, jak dlouho se dívají na jednotlivé části textu. Další oblast výzkumu, které se budu věnovat v této přednášce, je založená na předpokladu, že náš jazyk a jeho gramatika ovlivňuje celou řadu procesů – naší paměť, kategorizaci, a také vizuální vnímání. Jinak řečeno, kam se naše oči dívají, když pozorujeme rozlličné scény. V experiemtech promátáme mluvčím různých jazyků obrazy či krátká videa (to může či nemusí být doprovázené dalšími úkoly) a analyzujeme, zda se pohyby jejich očí liší v závislosti na rodném jazyce.

Tato přednáška představí základní principy a teorie výzkumu, popíše způsoby měření v eye-trackingu a uvede výhody i problémy této metody. Také poskytne příklady užití této metody v konkrétních výzkumech.


Petra Mračková Vavroušová
Jana Pokojová (FF UK)
16:45–17:30

Jak se učí tlumočení on-line?

Covid-19 nám ukázal, že je možné učit tlumočení na dálku. Zajímá vás, jak probíhá seminář konsekutivního a simultánního tlumočení on-line? Jaké výhody a nevýhody mají distanční tlumočnické kurzy? Chcete vědět, jak zvládají výuku matky-učitelky s malými dětmi a jak si zase naopak někteří vyučující distanční výuku užívají plnými doušky? Přijďte zjistit, jak to vidí studenti tlumočnictví a co nás v budoucnu asi čeká?

Anna Nedoluzhko (MFF UK)
18:00–18:50

Mluvní negativismus dítěte

Bude doplněnoSofia Diondet (NÚDZ)
18:00–18:50


Clearing the Covid's fog


Bude doplněno


Technologie v překladu


Ondřej Hrách
17:30–18:15

Úvod do problematiky

Bude doplněno


Věra Kloudová (FF UK)
18:15–19:00

Rozdíly mezi lidským a strojovým překladem

Bude doplněno

Panelová diskuze o dopadech pandemie na výuky žáků s OMJ
19:00–19:50

Kateřina Chládková (FF UK)
Jonáš Podlipský (FF UP)
19:00–19:50

Jak slyšíme řeč očima a co s tím udělaly roušky


Bude doplněno


diskuse
19:00–19:50

Panelová diskuse o budoucnosti překladu a tlumočení

Překlad i tlumočení procházejí obdobím velkých změn. Covidová pandemie ze dne na den změnila způsob poskytování tlumočnických služeb: tlumočníci usedli místo do kabin k obrazovkám notebooků. Překladatelům zase začínají dýchat na krk strojové překladače a mnozí se ptají, zda mohou DeepL a spol. skutečně konkurovat svým lidským kolegům? Otázkám budoucnosti překladatelské a tlumočnické profese se budeme věnovat v závěrečné panelové diskusi.

Josef Fulka (FHS UK)
20:00–20:50


Znakové jazyky u slyšících mluvčích


Tématem přednášky budou tzv. alternativní znakové jazyky, tj. jazykové systémy, které si za určitých okolností vypracovávají i komunity, jejichž členové mohou používat jazyky mluvené. Naším tématem se stanou zejména tzv. klášterní znakové jazyky, tedy jazyky používané mnichy ve středověkých klášterech, znakový jazyk severoamerických Indiánů (PISL, Plains Indian Sign Language) a znakové jazyky používané australskými domorodci. Pozornost budeme věnovat možným důvodům, proč takové jazyky vznikají, jejich specifickým vlastnostem i způsobům, jimiž se liší jak od jazyků mluvených, tak od tzv. primárních znakových jazyků, tedy znakových jazyků používaných neslyšícími.