Evropský den jazyků

Festival Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská pořádá od roku 2018 platforma Library of Languages z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Celodenní akce zaměřená na základní a střední školy i širokou veřejnost seznamuje návštěvníky s jazyky evropskými i světovými, živými i mrtvými.  Na programu bývají až desítky úvodních minikurzů nejrůznějších jazyků světa, workshopy poskytující tipy pro úspěšnou výuku jazyků, únikové hry, interaktivní výstavy, ale také ochutnávka jídla a pití ze všech koutů světa. Festival se tradičně koná v objektu Kampusu Hybernská.
Evropský den jazyků se slaví 26. září z iniciativy Rady Evropy od roku 2001. Jeho cílem je podpořit Evropany ve výuce cizích jazyků a zároveň pečovat o jazykovou diverzitu a v důsledku toho i mezikulturní soužití. K akcím konaným tento den náleží jak velké vzdělávací akce, tak menší projekty škol a školních tříd nebo zájmových kroužků po celé Evropě. Události plánované na daný rok můžete najít na webových stránkách EDJ .