Kurzy

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nabízí výuku více než 70 živých i mrtvých jazyků, čímž se stává unikátním akademickým pracovištěm dokonce i mezi současnými evropskými univerzitami. Mnohé jazyky jsou zde vyučovány v rámci samostatných akreditovaných oborů, jazykové kurzy zaměřené na hlavní světové jazyky (tedy na angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu, španělštinu, dále i italštinu a latinu) poskytuje studentům FF UK Jazykové centrum, výuku angličtiny pro pracovníky fakulty nabízí Jazyková škola FF UK

Jazykové kurzy vyučované na FF UK nejsou však určeny pouze fakultním studentům, ale také studentům z celé Univerzity Karlovy a případně i z jiných univerzit. Mimofakultní studenti si pak kurz zapíší jako tzv. volitelný předmět. Studenti mohou vybírat jak z nabídky výše zmíněného Jazykového centra, tak ze skupiny neoborových jazykových kurzů, které jim dávají možnost seznámit se i s běžně nevyučovanými jazyky, jakými jsou například lužická srbština, chorvatština, maďarština či arabština. Absolvováním takovýchto kurzů si studenti rozšiřují své jazykové kompetence, které jim později mohou poskytovat cenné výhody i na trhu práce. Aktuální přehled neoborových jazykových kurzů podává Mezioborová nabídka volitelných předmětů: Jazykové kurzy, do které mohou katedry a ústavy své kurzy zařadit:

Jazyky vyučované na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (stav roku 2020)

Živé jazyky (jako obor, specializace nebo volitelný předmět): albánština, arabština, ázerbájdžánština, angličtina, arménština, bulharština, běloruština, bengálština, baskičtina, čeština pro cizince, čínština, dánština, finština, francouzština, furlanština, gruzínština, hebrejština (moderní), hindština, chorvatština, indonéština, irština, islandština, italština, jaghnóbí, japonština, jidiš, katalánština, korejština, litevština, lotyština, lužická srbština maďarština, mongolština, němčina, nizozemština, norština, perština, polština, portugalština, romština, rumunština, ruština, řečtina, skotská gaelština, slovenština, slovinština, srbština, španělština, švédština, thajština, tibetština, turečtina, ukrajinština, urdu, velština, vietnamština

Mrtvé jazyky: akkadština (babylónština), aramejština, avesta, baktrijština, egyptština, féničtina, ge’ez, hebrejština biblická, chetitština, kontinentální keltské jazyky, koptština, latina, oskština, řečtina (stará), sogdština, sanskrt, stará irština, stará angličtina, stará čeština, stará horní němčina, stará norština, stará perština, stará tibetština, staroslověnština, sumerština, tocharština, ugaritština, umbrijština, védština