Hlasy mrtvých jazyků

Jak vlastně zněly ony mrtvé jazyky, jež k nám promlouvají dnes hlavně skrze překlady – babylónština, stará angličtina, stará faerština, starořečtina, nebo dokonce praindoevropština, prajazyk indoevropských jazyků? Nahrávky zvukové rekonstrukce těchto jazyků ku příležitosti Evropského dne jazyků vznikly v Kampusu Hybernská ve studiu Mr. Wombat a podíleli se na nich přední odborníci z FF UK i zahraničních univerzit.
akadština
avesta
gótština
latina – Aeneais
latina – proklínací tabulka
praindoevropština
sogština
stará angličtina – Obrácení krále Edwina
stará angličtina – Béowulf
stará čínština – Velká krysa
stará čínština – Orlovec
stará čínština – Která tráva nežloutne

stará faerština
stará tibetšina
stará řečtina
staroserverština – Egilova nevolnost
staroseverština – Vědmino proroctví
staroseverština – Vědmino proroctví 2
staroseverština – Vědmino proroctví 3
staroslověnština – Muž měl dva syny
staroslověnština – Na počátku bylo slovo
staroslověnština – otčenáš
střední angličtina – prolog ke Canterburským povídkám
střední angličtina – Pan Gawain a Zelený rytíř
střední angličtina – výuka francouzštiny
střední horní němčina – Píseň o Nibelunzích 1
střední horní němčina – Píseň o Nibelunzích 2
védština – Indra