Letem světem jazyků

Výstava konaná u příležitosti Evropského dne jazyků představila návštěvníkům prostřednictvím přehledných posterů nejen evropské, ale i další světové jazyky,
jako například sarkézštinu, jidiš, jakutštinu či velštinu. Návštěvníky provázel výstavou pracovní list, který měli za úkol během objevování světa jazyků vyplnit.