Výuka jazyků

Jazykový koutek (http://www.jazykovy-koutek.cz): Blog Lucie Gramelové o všem, co se týká jazyků, různých metod, jazykového vyučování, ale také třeba práce s jazyky.

Kató Lomb: Polyglot: How I Learn Languages (PDF ke stažení): Kniha tlumočnice, překladatelky a polyglotky maďarského původu o jazycích a o učení se cizích jazyků.

TranslatoBlog (http://www.translatoblog.cz): překladatelský blog Miroslava Pošty o jazykových technologiích.