Výuka jazyků

Níže naleznete odkazy na webové stránky a publikace, které se zaměřují na jazyky
a jejich výuku. Můžete v nich nalézt tipy, jak se učit cizí jazyky rychle a efektivně, ale také se v nich dočtete o rozličných jazykových zajímavostech, jazykových technologiích nebo překladatelství. Některé stránky nabízejí i možnost účasti na veřejných přednáškách
a workshopech či zakoupení literatury týkající se jazyků a jazykové výuky.

Jazykový koutek (http://www.jazykovy-koutek.cz): Blog Lucie Gramelové o všem, co se týká jazyků, různých metod, jazykového vyučování, ale také třeba práce s jazyky.

Kató Lomb: Polyglot: How I Learn Languages (PDF ke stažení): Kniha tlumočnice, překladatelky a polyglotky maďarského původu o jazycích a o učení se cizích jazyků.

TranslatoBlog (http://www.translatoblog.cz): překladatelský blog Miroslava Pošty
o jazykových technologiích.