Proběhl první ročník Evropského dne jazyků v Kampusu Hybernská

Library of Languages / Knihovna řečí zorganizovala první ročník jazykového festivalu, během kterého bylo představeno čtyřicet živých i mrtvých jazyků vyučovaných na FF UK jako samostatné obory a jako jazykové kurzy. Reportáž a fotografie o Evropském dni jazyků v Kampusu Hybernská nalaznete zde, program festivalu zde.