Hlasy mrtvých jazyků

Výstava představuje návštěvníkům, jak zněly mrtvé jazyky, které k nám dnes promlouvají skrze překlady. Přední odborníci z Filozofické fakulty UK i ze zahraničních univerzit vytvořili v Kampusu Hybernská ve studiu Mr. Wombat nahrávky zvukové rekonstrukce babylónštiny, staré angličtiny, staroegyptštiny, starořečtiny či dokonce praindoevropštiny.

Celou instalaci i s nahrávkami si můžete prohlédnout zde:
http://www.kampushybernska.cz/edj/vystavy/mrtve-jazyky/