Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pod záštitou primátorky hlavního města Adriany Krnáčové a za účasti různých vzdělávacích organizací uspořádala 26. září 2018 první ročník jazykového festivalu Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská.

Library of Languages / Knihovna řečí

Popularizační a vzdělávací platforma Library of Languages / Knihovna řečí (LoL) si klade si za cíl zejména rozšiřovat povědomí o tzv. malých jazycích, podporovat jejich oborové i neoborové studium na UK a rozvíjet jeho kvalitu.