Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pod záštitou primátorky hlavního města Adriany Krnáčové a za účasti různých vzdělávacích organizací uspořádala 26. září 2...

Library of Languages / Knihovna řečí

Popularizační a vzdělávací platforma Library of Languages / Knihovna řečí (LoL) si klade si za cíl zejména rozšiřovat povědomí o tzv. malých jazycích, podporova...