EDJ23: Literární program

18:00–19:00Jazyky ve stínu: regionální jazyky dnes a kdysi – Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D.
Mapa evropských jazyků byla a je mnohem pestřejší než se na první pohled zdá. Vedle notoricky známých evropských spisovných jazyků existuje či existovala celá řada dalších jazyků, které se o prostor s těmi většími musí či musely nějakým způsobem dělit. Podíváme se na to, odkud se tyto jazyky vůbec vzaly a jak je definují badatelé a zákonodárci. Zamyslíme se nad tím, jak se vyvíjela role těchto jazyků ve společnosti a jejich vztah k psané kultuře. Zazní ukázky ve dvou slovanských jazycích – polabštině a kašubštině.
19:00–20:00Beseda: Přátelé z Lužice
Autoři projektu „Těžba snů“ (Chemické divadlo) Vojtěch Bárta a Alžběta Stančáková v diskuzi s předsedou Společnosti Přátel Lužice Lukášem Novosadem.
20:30–22:00Kdo nebo co je Střední Evropa? Literární Maraton!
Účinkují: Dívčí folklórní soubor L a d a, spisovatelka Vesna Evans, básnířka Iryna Zahladko, básník a performer Richard L. Kramár, básnířka Olga Słowik a další!

Literární program připravila Revue Prostor: Literární program na Evropském dni jazyků | revue Prostor | Literární a kulturní časopis