EDJ23: Přednášky

Přednášky se konají od 15:00 do 19:15 ve Velkém přednáškovém sále

15:00–16:00Jiří Muryc & Simona MizerováPolski.info: naučte se polsky online
Seznamte se s vícejazyčným online portálem pro studium polštiny Polski.info, který spojuje výuku se znalostmi o kultuře a každodenním životě v Polsku. Portál představí jeho spoluautoři Jiří Muryc, vedoucí slavistiky a polonistiky na Ostravské univerzitě, a ostravská polonistka Simona Mizerová. Ve spolupráci s Polským institutem v Praze a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.
16:00–17:00Hanna Makurat-SnuzikKašubština
Kašubština je poslední živý jazyk „pomořanských Slovanů“, který se zachoval v oblasti kolem polského Gdaňsku. Patří do západoslovanské větve, po staletí ho ovlivňovala polština a němčina. Kašubštinu a kulturu Kašubů představí profesorka Hanna Makurat-Snuzik z Gdaňské univerzity.
Ve spolupráci s Polským institutem v Praze a Německým historickým institutem ve Varšavě.
17:00–17:45Kateřina ChládkováNalaďování se na nový jazyk, nový dialekt a nové mluvčí
V přednášce si představíme některé dosavadní poznatky o tom, jaké charakteristiky inputu, napříč modalitami, nám mohou usnadnit (a které naopak znesnadnit) nalaďování se na nový jazyk nebo nový dialekt. Dotkneme se také mechanismů jazykového učení, které je člověk schopen využívat – a využívá – v dětství i dospělosti. Nakonec si ukážeme jak vnímáme mluvčí jazyků nebo dialektů, které jsou pro nás atypické nebo na které sami prozatím nejsme naladěni. Přednáška navazuje na dopolední workshop, a některé diskutované jevy budou ilustrovány na experimentech prováděných právě v rámci workshopu.
17:45–18:30Pavel MachačFotr si šel dát šlofíka a ta frajle nemá ani vindru
Pár pohledů na hláskové (fonetické) přizpůsobování slov připutovavších do české slovní zásoby z němčiny nebo z jiných jazyků s vysokou pravděpodobností přes němčinu. Posluchač bude hravě převádět německá slova do češtiny, a to i bez znalosti němčiny. Německy snadno a rychle na základě germanismů.
18:30–19:15Lukáš FelbrJak porozumět nizozemštině se znalostí němčiny