EDJ23: Speak Dating pro školy

Co je to speak dating pro školy?
 
Speak dating je krátké seznámení s novým cizím jazykem, během kterého lektor/ka, často rodilý mluvčí, zájemci jazyk představí a naučí ho třeba první slovíčka a fráze.
 
Náš speak dating pro školy nabízí totéž, je ale přizpůsoben školním kolektivům. Děti pracují ve skupinkách a během jediné hodiny se seznámí hned s několika cizími jazyky.
 
Jak speak dating pro školy probíhá?
 
Děti se po příchodu rozdělí do malých skupinek (ideálně ve velikosti 4-6 dětí) a sednou si k připraveným stolům. U každého stolu je lektor jednoho z jazyků a má pro děti připravený pracovní list. Pomocí tohoto listu lektor děti během stanoveného času, který hlídá moderátor s časomírou, seznámí se novým jazykem. Po uplynutí stanoveného času (přibližně 10 minut) se skupinky dětí přesunou k dalšímu stolu (jazyku). Takto během 60 minut postupně vystřídají všechny nabízené jazyky.
 
V letošním roce se děti budou moci seznámit s jazyky, které se vyskytují ve středoevropském prostoru – ať už po staletí, nebo relativně nově díky nově příchozím menšinám. V nabídce bude: maďarština, němčina, polština, romština, slovenština, ukrajinština a vietnamština.
 
Začátky jednotlivých kol speak datingu pro školy:
 
8:30, 10:00, 11:30
 
Maximální kapacita jednoho kola: 42 dětí
Příchod dětí: nejpozději 15 minut před začátkem kola.
Dostavte se prosím nejprve k infostánku na dvoře Kampusu Hybernská