EDJ23: výstavy

Co to znamená? (Polský institut v Praze & FF UK)
Polština a čeština jsou blízké jazyky, často si dobře rozumíme a naučit se základy není těžké. Někdy ale stejně znějící slova znamenají něco zcela jiného: říkáme jim falešní přátelé. Putovní výstava přibližuje některá zrádná slova, na něž si v polsko-české konverzaci musíme dát pozor. Vznikla u příležitosti 100. výročí vzniku české univerzitní polonistiky a na její přípravě se podílely také studentky polštiny na Filozofické fakultě UK.   

Foyer Velkého přednáškového sálu
Hlasy mrtvých jazyků (Library of Languages, FF UK)
Výstava představuje návštěvníkům, jak zněly mrtvé jazyky, které k nám dnes promlouvají skrze překlady. Přední odborníci z Filozofické fakulty UK i ze zahraničních univerzit vytvořili v Kampusu Hybernská ve studiu Mr. Wombat nahrávky zvukové rekonstrukce babylónštiny, staré angličtiny, staroegyptštiny, starořečtiny či dokonce praindoevropštiny.

Sklep E
Tváře mrtvých jazyků (Library of Languages, FF UK)
Díky nástrojům pro generování obrazů z textu na bázi generativní umělé inteligence a nástrojům na vytváření mluvících avatarů nyní mohou spolu s hlasy zaniklých jazyků ožít také tváře jejich mluvčích.

Sklep E
Biosféra jazyků (Library of Languages, FF UK)
Jazyková diverzita – Ohrožené jazyky – Poslední mluvčí – jazyky střední Evropy.

Sklep E