Čeština jako druhý jazyk z pohledu dětí a jejich učitelů

Tematický blok přinese tři přednášky a následnou diskuzi propojené tematikou češtiny jako druhého jazyka, kterou se budeme snažit nahlédnout jak z pohledu jinojazyčných žáků, kteří se dostali do českého prostředí a češtinu se musí naučit, tak z pohledu jejich učitelů, kteří se jim snaží pomoci, ale stejně jako oni se potýkají s mnohými nesnázemi.

moderátorka bloku: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)