EDJ 2021: projekt pro školy

Podklady pro projektový den sestávají ze tří pracovních listů tematicky navázaných na některá
témata z letošního Evropského dne jazyků v Kampusu Hybernská:


● pracovní list Jazyk a smysly
● pracovní list Jazyk a myšlení
● pracovní list Severské jazyky

Pracovní listy obsahují cvičení, skupinové aktivity a odkazy k externím obsahům: multimédiím
a textům.

metodický list pro učitele