Komunikace všemi smysly

Jazyk a komunikace nejsou tím, čím se zdají být. V přednáškovém bloku „komunikace všemi smysly“ opustíme hranice běžných představ o jazyce a vykročíme napříč disciplínami – biologií, psychologií, antropologií – abychom se opět vrátili k jazyku jakožto nesmírně adaptibilní kognitivní schopnosti (nejen) člověka, využívající všechny dostupné smyslové kanály.

Jak slyšíme očima? Jak vidíme jazykem? Jak a proč vznikají znakové jazyky u slyšících komunit? Co nám komunikace vyšších primátů říká o evoluci jazyka? Co udělá s kognicí covid-19? Mlha přede mnou, mlha za mnou?

Tyto a další otázky si položí odborníci z FF UK, Technické univerzity v Dortmundu, FHS UK a Národního ústavu duševního zdraví.

(Přednášky v češtině a v angličtině se simultánním tlumočením do češtiny.)

moderátor bloku: Mgr. Jakub Jehlička, Ph.D. (Library of Languages)