Lingua Linguarum

V letech 1850 až 1857 působil na filozofické fakultě pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity August Schleicher. Dnes je známý především díky rekonstrukci praindoevropštiny (PIE) – společného předka všech indoevropských jazyků, největší současné jazykové rodiny zahrnující slovanské, germánské, románské, indické, íránské a mnohé další jazyky. Má se za to, že PIE se používala před cca 6,5–4,5 tisíci lety, nemáme tudíž žádné textové doklady o tomto jazyce. Vše, co o něm víme, je výsledkem jazykové rekonstrukce – metody založené na srovnávání známých jazyků, kterou zdokonalil a v moderní podobě uvedl právě August Schleicher.

Píše se rok 185*. Je mlhavé listopadové ráno. Profesor Schleicher se připravuje na přednášku, ve které představí první část své rekonstrukce PIE. Poznámky k přednášce i s rekonstruovaným textem jsou ale pryč! 

***

Za vším stojí Společnost babylónského zmatení – zločinná organizace příznivců babylónské teorie o původu jazyků z budoucnosti. Nejenže ukradla Schleicherův text, ale její cesta časem způsobila také trhliny v časoprostorovém kontinuu. Naši lingvotemporální agenti jsou ale zločincům na stopě a získali informaci, kde – a kdy – je ukryt trezor, v němž by se měl ztracený text nacházet. Podaří se ho najít dříve, než bude použit k nekalým účelům? Času není nazbyt, až se trhliny zacelí, bude vše ztraceno…

***

Píše se rok 202*. Je mlhavé listopadové ráno. Jste na Filozofické fakultě UK a vaším úkolem je objevit trezor s ukrytým textem. Na cestě k němu využijte QR kódy umístěné v prostorách budovy fakulty. U každého zastavení vám pomůžou virtuální spojenci z řad expertů z FF UK – současných i z minulosti.

Ostražitost je na místě! Experti vám prozradí jen něco, každý zná pouze část informací. 

První QR kód najdete v přízemí

dohráli jste? budeme rádi za zpětnou vazbu