SLÁVA!

Zachránili jste Schleicherův text a tím i časoprostorové kontinuum.

Úryvek pochází z bajky o ovci a koni, na které August Schleicher demonstroval rekonstrukci praindoevropštiny.

Za odměnu si můžete tento hypotetický prajazyk poslechnout. V této ukázce uvidíte část jiného příběhu v rekonstruovaném znění praindoevropštiny z dílny dr. Jana Bičovského z Ústavu starého Předního východu (obraz vygenerován pomocí AI).

Takto možná mohl znít jazyk, kterým se dorozumívali lidé před 6 tisíci lety kdesi v neznámé praindoevropské domovině (možná ve stepích Eurasie, možná v Anatolii, možná někde úplně jinde…).

Děkujeme Vám za účast!

♡ 

Library of Languages


Komentáře k řešení úloh.

PS: budeme rádi za zpětnou vazbu