KONEC HRY

GAME OVER

Bohužel, správně možnost zní: „Ovce, která neměla vlnu, uviděla koně.“

Nápovědou nám byla litevština, ve které se dodnes ovce řekne „avis“.

Svět jste sice nezachránili, ale přesto vám patří obdiv, že jste se dostali až na konec hry!

Děkujeme za účast!

Library of Languages

Komentáře k řešení úloh.