Odlesk helénského slunce

Ve dnech 11.10 až 3.12.2022 se bude v prostorách Kampusu Hybernská konat výstava Odlesk helénského slunce, věnovaná vlivu antického výtvarného umění na českou kulturu. Hlavními trojrozměrnými exponáty budou odlitky antické plastiky z historické sbírky Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, jako i zápujčky z Národního památkového ústavu a Akademie výtvarních umění v Praze.

Tematickou páteří a těžištěm výstavy se tak stává samotná sbírka odlitků, její dějiny a především pak významná role, kterou kolekce sehrála jakožto zdroj inspirace v českém kulturním prostředí, zejména během první poloviny 19. století, kdy sloužila jako studijní materiál několika generacím českých umělců. Výstava se zaměří na jednotlivé umělecké i další osobnosti, které se sbírkou za dlouhou dobu její existence přišly do styku, a na reflexi antických vzorů v jejich tvorbě. Tematizovaná je i otázka antického sběratelství v českém aristokratickém prostředí. Výstava je vhodná pro střední školy obecně a druhý stupeň základních škol, vždy maximálně 1 třída najednou. Preferovány jsou ale menší skupiny, kterým bychom se mohli cíleněji věnovat. Součástí výstavy bude také možnost kreslit podle vystavených antických soch.

V případě předběžného zájmu kontaktujte prosím doc. P. Pavúka na peter.pavuk@ff.cuni.cz. Konkrétní termín návštěvy lze flexibilně dohodnout mezi 9:00 a 16:00, každý den po dobu trvání výstavy. Vstup je volný. Bližší údaje ke sbírce: https://antika.ff.cuni.cz/cs/https://archeologie.kreas.ff.cuni.cz/sbirky/