prázdné úložiště

Ethnologue: Languages of the World (https://www.ethnologue.com): Databáze živých jazyků celého světa přinášející rovněž základní informace o těchto jazycích.

World Atlas of Language Structures (WALS) (https://wals.info/): Databáze strukturních vlastností několika tisíců jazyků.

DOBES: Documentation of Endangered Languages (http://dobes.mpi.nl/): Portál výzkumného programu pro dokumentaci ohrožených jazyků.

Jazykový koutek (http://www.jazykovy-koutek.cz): Blog Lucie Gramelové o všem, co se týká jazyků, různých metod, jazykového vyučování, ale také třeba práce s jazyky.

 

Kató Lomb: Polyglot: How I Learn Languages (PDF ke stažení): Kniha tlumočnice, překladatelky a polyglotky maďarského původu o jazycích a o učení se cizích jazyků.

TranslatoBlog (http://www.translatoblog.cz): překladatelský blog Miroslava Pošty o jazykových technologiích.

Omniglot (https://www.omniglot.com): Online encyklopedie psacích systémů a jazyků.

Endangered languages (http://www.endangeredlanguages.com/): rozcestník výzkumů o ohrožených jazycích, včetně map a materiálů