Přednášky

Na přednášky je vstup možný bez předchozí rezervace

(názvy a anotace postupně přidáváme)

velký přednáškový sálDidaktikon – přednášková místnost
15:00–15:45
Kateřina Chládková a kol. (FF UK)
Jak se jazyk(y) učíme nevědomky a napříč celým životem


12:00–13:00
Jan Bičovský (FF UK)
Fonoskop neboli Zvukozor: jak rozumět výslovnosti prostřednictvím barev

15:45–16:30
Pavel Kubaník (FF UK)
Jsou / byli mluvčí romštiny v ČR jazykově diskriminovanou komunitou?

16:30–17:15
Michal Kovář (FF UK)
Jak oslovit soba v laponštině?
budova D, 3. patro (3D)
17:15–18:00
Jekaterina Gazukina (ICP)
Situace ukrajinských uprchlíků v ČR

18:00–18:45
Alexej Sevruk
Jak mluví Ukrajina
18:45–19:30
Adam Pospíšil (FF UK)
Kdo jak mluví v Palestině

19:30–20:15
20:15–21:00
Veronika Zikmundová (FF UK)
Ujgurština a Mongolština v Číně – včera a zítra

21:00–21:45
Michal Kořenář (Pennsylvania State)
Znalost více jazyků jako permanentka do mozkové posilovny