Rada LoL

 

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Ústav srovnávací jazykovědy FF UK
Oblíbené jazyky: praindoevropština
jan.bicovsky@ff.cuni.cz

Mgr. Martin Hanker

Ústav jižní a centrální Asie FF UK (doktorand)
Oblíbené jazyky: tibetština

Mgr. Jiří Januška, Ph.D.

Katedra středoevropských studií FF UK
Oblíbené jazyky: maďarština, polština, horní lužická srbština
jiri.januska@ff.cuni.cz

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Spiritus agens
eva.leheckova@ff.cuni.cz

Bc. Veronika Pleskotová

Oblíbené jazyky: novořečtina

doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

Katedra Blízkého východu FF UK
Oblíbené jazyky: hebrejština

Mgr. Jonáš Vlasák

Ústav jižní a centrální Asie FF UK (doktorand)
Oblíbené jazyky: mongolština, jakutština, mandžuština

Mgr. Martina Vokáčová

Ústav germánských studií FF UK
Oblíbené jazyky: nizozemština, afrikánština