Tváře mrtvých jazyků

Výstava Hlasy mrtvých jazyků představuje návštěvníkům, jak zněly mrtvé jazyky, které k nám dnes promlouvají skrze překlady. Přední odborníci z Filozofické fakulty UK i ze zahraničních univerzit vytvořili v Kampusu Hybernská ve studiu Mr. Wombat nahrávky zvukové rekonstrukce babylónštiny, staré angličtiny, staroegyptštiny, starořečtiny či dokonce praindoevropštiny.

Díky nástrojům pro generování obrazů z textu na bázi generativní umělé inteligence a nástrojům na vytváření mluvících avatarů nyní mohou spolu s hlasy zaniklých jazyků ožít také tváře jejich mluvčích.

K vybraným jazykům jsme vytvořili podobu mluvčího pomocí záměrně nepříliš specifických promptů typu „A portrait of a middle-aged man from medieval Faroe Islands, 1:1 ratio, digital art“. Výsledné podoby tedy do velké míry odrážejí stereotypní představy velkých generativních modelů, resp. stereotypy ukryté v datech, na kterých se dané modely učí. Nelze je tedy brát jako historicky přesné rekonstrukce.

Postup vytváření mluvících hlav vychází z návodu od inciativity AI dětem.

akkadština
avestština
gótština
latina
sogština
stará angličtina
stará čínština
stará faerština
stará tibetština
starořečtina
staroseverština
staroslověnština
střední angličtina
střední horní němčina
védština