„V kůži posledního mluvčího“

V posledním čísle časopisu Muzeum: muzejní a vlastivědná práce vyšel článek kolektivu autorů z Library of Languages s titulem V kůži posledního mluvčího věnovaný gamifikaci výstavy o jazykové diverzitě. Výstava byla součástí programu festivalu Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská 2019. Celé číslo je volně přístupné zde.