Library of Languages představuje vyučující jazyků FF UK

V průběhu února jsme na Instagramu Library zveřejnili první sérii profilů představujících fakultní odborníky na různé jazyky světa, které se vyučují na FF UK: od norštiny po italštinu, od portugalštiny přes lužickou srbštinu po sanskrt a indonéštinu. Více na @libraryoflanguages.