Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pod záštitou primátorky hlavního města Adriany Krnáčové a za účasti různých vzdělávacích organizací pořádá první ročník jazykového festivalu Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská. Festival představí různými způsoby desítky evropských i světových jazyků, živých i mrtvých, vyučovaných na Filozofické fakultě, všem zájemcům z řad studentů základních i středních škol a jejich učitelů, z řad uchazečů o studium jazyků na FF UK, zájemců o studium cizích jazyků obecně a o jejich efektivní učení, nadšeným průzkumníkům různých kultur.

Celodenní program zahrnuje nejen následující:

 • minikurzy desítek jazyků pro začátečníky
 • výstavy obrazové i poslechové dokládající pestrost a zvláštnosti v evropských i světových jazycích
 • přednášky o různých jazycích světa a jejich dobrodružném terénním výzkumu
 • přednášky o tom, jak se úspěšně naučit jazyk(y) či jak se stát polyglotem
 • přednášky o tom, jak podporovat jazykový vývoj v mateřském či cizím jazyce u dětí
 • pracovní listy a kvízy pro školy
 • představení jazykových oborů vyučovaných na FF UK
 • jazykovou únikovou hru
 • ukázky publikací zaměřených na učení se cizím jazyků od různých českých i zahraničních nakladatelů
 • filmy a dokumenty o jazycích a jejich výzkumu, koncerty
 • dobré jídlo z různých kultur

Kontaktní osoba: Eva Lehečková, eva.leheckova@ff.cuni.cz

Pokud máte zájem na festivalu nabídnout přednášku, vystavit knižní publikace či zajistit občerstvení, ozvěte se nám!