Výstava v Letohrádku Hvězda

V rámci výstavního projektu Z rodinného alba: Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování  byl vystaven i architektonický objekt Zbyňka Baladrána, grafičky Marcely Vorlíčkové a indoevropeisty Jana Bičovského, který poukazuje na příbuznost češtiny a slovenštiny s dalšími jazyky v rámci indoevropské jazykové rodiny. Součástí výstavy jsou i akustické instalace, založené na vývoji slova “bratr” v různých indoevropských jazycích,… Pokračovat ve čtení Výstava v Letohrádku Hvězda

Společenský večer 7. národní konference transferu v egyptském duchu

Library of Languages připravila program pro společenský večer 7. národní konference transferu, pořádané Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy. Během společenského večera členové týmu Library za přispění doc. Jaromíra Krejčího a ing. Vladimíra Brůny z Českého egyptologického ústavu vytvořili atmosféru inspirovanou Egyptem pomocí smyčky fotografií z českých egyptologických výzkumu v Abúsíru, kopie lebky… Pokračovat ve čtení Společenský večer 7. národní konference transferu v egyptském duchu

Humor sbližuje

Library of Languages se ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR podílela na aktualizovaném vydání publikace Humor sbližuje. Celkem jedenadvacet členů Library of Languages a jejích blízkých spolupracovníků se zapojilo a doplnilo tohoto průvodce anekdotami členských států EU o texty věnované jednotlivým jazykům EU.

Library of Languages na Instagramu a adventní jazykový kalendář

Od nynějška můžete Library of Languages sledovat i na Instagramu. Až do 24. 12. 2018 si tam můžete každý den otevřít pomyslné okénko jazykového adventního kalendáře, ve kterém se vám odhalí „vánoční“ zajímavosti z jazyků vyučovaných na FF UK.

Jazykové kurzy na FF UK v ZS 2018/19

Filozofická fakulta UK v zimním semestru 2018/19 opět nabízí několik desítek jazykových kurzů pro všechny studenty Univerzity Karlovy! Jejich přehled v SISu naleznete zde.

Proběhl první ročník Evropského dne jazyků v Kampusu Hybernská

Library of Languages / Knihovna řečí zorganizovala první ročník jazykového festivalu, během kterého bylo představeno čtyřicet živých i mrtvých jazyků vyučovaných na FF UK jako samostatné obory a jako jazykové kurzy. Reportáž a fotografie o Evropském dni jazyků v Kampusu Hybernská nalaznete zde, program festivalu zde.

Tomáš Gráf: Příliš mnoho metod

V pondělí 26. 2. a v úterý 6. 3. 2018 proběhla v rámci LoL přednáška PhDr. Tomáše Gráfa, Ph.D., didaktika a lingvisty působícího na Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK, který je zároveň autorem mnoha jazykových učebnic. Přednáška Příliš mnoho metod ve dvou částech představila různé tendence v dějinách metod a technik výuky cizích jazyků. Anotace… Pokračovat ve čtení Tomáš Gráf: Příliš mnoho metod