Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská 2022

30. září 2022

Library of Languages ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice uspořádala na 5. ročník jazykového festivalu Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská, který se uskutečnil 30. září 2022. Zastřešujícím tématem byly utlačované jazyky. Program zahrnoval minikurzy širokého spektra jazyků (nejen těch vyučovaných na FF UK), workshopy, přednášky, únikovou hru nebo výstavu. Součástí letošního programu byl též unikátní formát bleskových lekcí různých jazyků „speak-dating“ (dříve konaný samostatně v Lucerně).

vstup volný

Program

08:30–14:30MINILEKCE JAZYKŮ
…více než 20 jazyků z celého světa
Čítárna
Velký přednáškový sál
Suterén
11:00–13:00
14:00–16:00
SPEAK-DATING
…seznamte se (nejen) s jazyky EU
Cirkulární hub
10:00–17:00WORKSHOPY
komunitní tlumočení, titulkování, lingvistické hry, psycholingvistický experiment, polština pro děti a další
2A
3D
Hlavní sál
Palác Špork
10:00–17:00TLUMOČNICKÁ LABORATOR
…v Paláci Špork
Palác Špork
15:00–21:00PŘEDNÁŠKY
…Jak mluví Ukrajina? Situace ukrajinských uprchlíků v ČR,
Jak oslovit soba v laponštině? a další
Velký přednáškový sál
3D
Didaktikon
09:00–20:00POSLEDNÍ MLUVČÍ 2.0
jazyková úniková hra
Didaktikon
16:00–22:00REVUE PROSTOR uvádí
čtení (z) gaelských, jakutských, běloruských a romských autorů
Čítárna
09:00–21:00výstavaSuteré

Záštitu nad akcí převzala Ing. Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy
Partnerskou akcí letošního Evropského dne jazyků v Kampusu Hybernská je Noc vědců na Univerzitě Karlově.