„Nešlapejte na jazyky!“ Pátý ročník festivalu Evropský den jazyků se konal 30. září

Hlavním tématem festivalu v Kampusu Hybernská byly utlačované jazyky. Navazoval tak na témata ohrožených jazyků v roce 2019, překladu v roce 2020 a dopadech covidu na jazyk v roce 2021

Po dvou covidových ročnících, které proběhly online a v omezeném formátu, se mohl festival opět plnohodnotně realizovat v celém areálu Kampusu Hybernská. Kromě tradičního programu v podobě minikurzů desítek jazyků vyučovaných na FF UK, přednášek, workshopů, her a výstavy se letos součástí programu EDJ stal rovněž speak-dating organizovaný Zastoupením Evropské komise v České republice. Speak-dating, unikátní formát bleskových, pětiminutových jazykových lekcí, probíhal v minulých letech samostatně v Paláci Lucerna.

V předvečer akce, ve čtvrtek 29. září, byl festival slavnostně zahájen za účasti rektorky UK prof. Králíčkové, děkanky FF UK dr. Lehečkové, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Ing. Ladmanové, řady velvyslanců a zástupců kulturních institutů různých zemí podílejících se na programu letošního EDJ. Zahajovací večer završilo vystoupení sopranistky Anny Petrtylové za doprovodu theorbisty Šimona Tamakiho.

Téma utlačovaných jazyků se odrazilo v nabídce jazykových minilekcí. Těch bylo letos přes třicet a zahrnovaly jazyky perzekvovaných, marginalizovaných či v minulosti utlačovaných komunit: např. kurdštinu, sámštinu, běloruštinu či tigriňštinu.

Na speak-datingu se mohli návštěvníci seznámit s více než 20 jazyky. Kromě lektorů takřka všech oficiálních jazyků EU se letos do speak-datingu zapojili také lektoři velštiny, turečtiny, romštiny nebo katalánštiny.

Tradiční součástí programu EDJ jsou také workshopy pro školní skupiny i širokou veřejnost. Letos workshopy zahrnovaly např. polštinu pro děti, experiment zaměřený na učení se jazyku nebo praktickou demonstraci vývoje písma. Vedle toho byl i letos v nabídce blok workshopů připravený kolektivem z Ústavu translatologie FF UK pod vedením Kateřiny Ešnerové. Ten obsahoval dílny simultánního tlumočení, titulkování a komunitního tlumočení.

Výstavu o utlačovaných a obecně ohrožených jazycích si mohli návštěvníci prohlédnout ve sklepní galerii. V ní se nacházela rovněž zvuková instalace „Hlasy mrtvých jazyků“, umožňující návštěvníkům poslechnout si staré jazyky jako je např. akkadština, starořečtiny, védština nebo staroslověnština.

Velký zájem vzbudila další již tradiční součást EDJ – lingvistická úniková hra. Letos gamifikační tým Library of Languages pod vedením Martiny Vokáčové připravil hru „Poslední mluvčí 2.0“, která hráčům nabídla imerzivní zážitek na téma záchrany jazyků a jazykové relativity. Úniková hra je umístěna v nově otevřeném vzdělávacím centru Didaktikon a bude nadále přístupná návštěvníkům.

Odpoledne a večer vystřídal lekce jazyků blok přednášek věnovaný letošnímu ústřednímu tématu. Zazněly přednášky o jazycích ve Vnitřním Mongolsku a Východním Turkestánu, o jazykové situaci na Ukrajině nebo o situaci ukrajinských uprchlíků v ČR. Mimo téma utlačovaných jazyků se přednášky věnovaly také osvojování jazyka a bilingvismu.

literární program se letos nově postarala redakce literárního časopisu Revue Prostor, jež sídlí v Kampusu Hybernská a která připravila pásmo čtení autorů píšících v marginalizovaných jazycích, jako je gaelština, jakutština či romština.

Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská má dlouhodobě vysokou účast škol a veřejnosti. Kapacity částí programu, na které bylo třeba se dopředu rezervovat, byly takřka kompletně naplněné. Spolu s neregistrovanými návštěvníky letos na EDJ přišlo kolem 2500 lidí.

Příští ročník Evropského dne jazyků v Kampusu Hybernská se bude konat v úterý 26. 9. 2023.